"Middelburg steekt zijne hooge torens boven de groene boomen vermaaklijk op"

Mattheus Gargon