Sinds 2007 hebben de gemeenten een meer controlerende en uitvoerende rol ten aanzien van archeologie gekregen. De Walcherse gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen hebben daarom in 2006 besloten de taken die de wetswijziging met zich meebrengt, in te vullen door het oprichten van een eigen uitvoerende afdeling: de Walcherse Archeologische Dienst (WAD). De WAD focust zijn werkzaamheden op drie grote pijlers: Beleid & advies, Onderzoek en Publiekswerking