De WAD beschikt over een eigen opgravingsbevoegdheid en kan in eigen beheer kleinschalig archeologisch onderzoek uitvoeren. Het gaat hierbij enkel om projecten waarbij de gemeente opdrachtgever is. Voor grotere projecten en projecten met particuliere opdrachtgever worden commerciële onderzoeksbureaus ingeschakeld, onder directievoering van de WAD.

De resultaten van dit onderzoek worden gepubliceerd in de Walcherse Archeologische Rapporten en zijn via de website te raadplegen.

Met regelmaat houden de archeologen van de WAD lezingen op vakinhoudelijke landelijke en internationale congressen en publiceren zij artikels in vaktijdschriften.