Rapporten

Projecten

WAR 1 - Archeologisch bureauonderzoek Koningstraat 2 t/m 18 te Middelburg, gemeente Middelburg

 

WAR 2 - Archeologisch bureauonderzoek De Kikkerpit te Domburg, gemeente Veere

 

WAR 3 - Archeologisch bureauonderzoek Beddewijkstraat 17 en 19 te Middelburg, gemeente Middelburg

 

WAR 4 - Inventariserend Veldonderzoek door middel van een proefsleuf De Kikkerpit te Domburg, gemeente Veere

 

WAR 5 - Archeologisch bureaonderzoek Kerkring 1 te Grijpskerke, gemeente Veere

 

WAR 6 - Archeologisch bureauonderzoek plangebied Bachtensteene te Middelburg, gemeente Middelburg

 

WAR 7 - Archeologisch Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen op plangebied Sportwal, gemeente Vlissingen

 

WAR 8 - Veerse kernen. Archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart van Domburg, Veere & Westkapelle

 

WAR 9 - Flissinga'. Archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart van de historische kern van Vlissingen

 

WAR 10 - Archeologisch bureauonderzoek plangebied Breewaterstraat/Slijkstraat te Vlissingen gemeente Vlissingen

 

WAR 11 - Middeleeuwse bewoning bij de Duinburg. Een archeologische opgraving aan de Roosjesweg (plangebied de Golfslag) te Domburg, gemeente Veere.

 

WAR 12 - Archeologisch Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen aan de Deinsvlietweg te Oost-Souburg, gemeente Vlissingen

 

WAR 13 - Mitthelburgensis Portus'. Archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart van de binnenstad van Middelburg

 

WAR 14 - Duizend jaar afval. Archeologische begeleiding van de aanleg van huisvuilcontainers in de binnenstad van Middelburg

 

WAR 15 - Cellebroeders, Engelse kerk en Simpehuis. Archeologisch bureauonderzoek Stadhuisstraat Middelburg

 

WAR 16 - Elsenoord opgespoord. Archeologisch bureau- en proefsleuvenonderzoek op het Hof Elsenoord te Vrouwenpolder, gemeente Veere

 

WAR 17 - Archeologisch proefsleuvenonderzoek aan de Derringmoerweg te Arnemuiden, gemeente Middelburg

 

WAR 18 - Archeologisch Inventariserend Veldonderzoek door middel van proefsleuven op de Tienden II te Zoutelande gemeente Veere

 

WAR 19 - Archeologisch booronderzoek naar het grachtensysteem van 't Hof Cranesteyn te Oostkapelle, gemeente Veere

 

WAR 20 - Archeologische opgraving eerste fase Koningstraat, gemeente Middelburg

 

WAR 21 - Archeologisch bureau- en booronderzoek aan de Ijsselstraat te Middelburg, gemeente Middelburg

 

WAR 22 - Duonhoveden' of 'Duinhoofd'. Historisch, bouwhistorisch, geofysisch en archeologisch onderzoek naar 't Hof Duno te Oostkapelle, gemeente Veere

 

WAR 23 - Archeologisch bureau- en booronderzoek aan de Kanaalweg Westzijde te Veere gemeente Veere

 

WAR 24 - Archeologisch bureau- en booronderzoek aan het Calandplein te Westkapelle gemeente Veere

 

WAR 25 - Archeologisch bureau- en booronderzoek aan de Voorborch te Middelburg gemeente Middelburg

 

WAR 26 - Een archeologische opgraving aan de Brouwerijstraat te Oostkapelle, gemeente Veere

 

WAR 27 - Archeologisch Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen aan de rotonde Bachlaan te Vlissingen, gemeente Vlissingen

 

WAR 29 - Archeologisch Bureau- en booronderzoek aan de Voltaweg te Middelburg-Arnestein, gemeente Middelburg

 

WAR 30 - Archeologisch Bureau- en booronderzoek en begeleiding aan de Vlissingse Watergang te Middelburg, gemeente Middelburg

 

WAR 31 - Middelburg Veerseweg-Zuid. Archeologisch bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek (karterende fase)

 

WAR 32 - Archeologisch Inventariserend Veldonderzoek met proefsleuven aan de Bluesroute te Middelburg Mortiere, gemeente Middelburg

 

WAR 33 - Het Hof Ramsburg. Archeologische opgraving van een 17e/18e-eeuwse boerderij & buitenplaats aan de Oude Veerseweg te Middelburg.

 

WAR 34 - Archeologisch Inventariserend Veldonderzoek met proefsleuven aan de Oude Vlissingseweg, plangebied Essenvelt Reyershove en Essenvelt Zuid te Middelburg.

 

WAR 35 - Meliskerke Brouwpit. Gemeente Veere.Archeologisch bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van boringen (karterende fase).

 

WAR 36 - Het Hof Essenvelt. Archeologische opgraving van een 18e eeuwse buitenplaats aan de Oude Vlisingseweg te Middelburg.

 

WAR 37 - Werven en Voorhoven. Een interdisciplinair onderzoek naar de mottekastelen op Walcheren.

 

WAR 38 - Onderzoek naar het Admiraliteitsschip De Walcheren

 

WAR 39 - Een archeologisch proefsleuvenonderzoek aan de Kempenaersstraat in Paauwenburg te Vlissingen, gemeente Vlissingen

 

WAR 40 - Archeologisch Inventariserend Veldonderzoek met proefsleuven aan de Stromenweg, plangebied Rittenburg te Middelburg.

 

WAR 42 - Ontwikkeling Sprencklaan, Archeologische opgraving, en inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringen en proefsleuven te Middelburg .

 

WAR 43 -

 

WAR 44 - Archeologisch Inventariserend Veldonderzoek met proefsleuven aan de Babelweg, plangebied Land van Vliedduin, uitbreiding begraafplaats te Domburg, gemeente Veere

 

WAR 45 - Middeleeuwse nederzettingssporen. Archeologisch proefsleuvenonderzoek aan de Jacoba van Beierenweg, plangebied Claverveld te Vlissingen, gemeente Vlissingen