Serooskerke was in de ijzertijd al een populaire bestemming. Mensen zijn hier 2000 jaar geleden al druk geweest met wonen en leven. Dat hebben verschillende opgravingen laten zien. Ook in de zomer van 2020 en juni 2021 speurden archeologen van het bedrijf ADC bij Serooskerke naar bewoning uit deze periode. Een weer was het raak! Duizenden vondsten in de proefputten gaven aan: “Er moeten hier mensen hebben gewoond, maar waar woonden ze precies?”

Afval en gebroken potten werden niet zoals nu netjes opgehaald maar aan de rand van het erf in een kuil of, zoals het in Serooskerke het geval lijkt, in een poel gegooid. De hoeveelheid en de grootte van de scherven geven aan dat er in de onmiddellijke omgeving mensen gewoond moeten hebben.

In twee grote werkputten zijn de archeologen op zoek gegaan naar sporen van huizen op de top van het veen. Het onderzoek heeft jammer genoeg geen directe locatie voor de bewoning kunnen aantonen maar gaf wel een goede kijk op het landschap uit die tijd. Dat zag er helemaal anders uit dan nu. Mensen woonden op de hogere zones in een veenlandschap, doorsneden met smalle kreekjes en geultjes. De zee was nog erg actief en overspoelde van tijd tot tijd het land. De mensen moesten dus op hun hoede zijn en probeerden met behulp van ontwateringssloten en geïmproviseerde dijkjes de voeten en de akkers droog te houden.

In het kader van de Nationale Archeologiedagen op 18 en 19 juni namen de archeologen van de WAD geïnteresseerde bezoekers mee in deze zoektocht naar bewoningssporen uit de ijzertijd. Wegens de coronapandemie gebeurde dat in kleine groepjes en met aanmelding. De belangstelling bleek groot en de beschikbare plaatsen raakten snel ingevuld. Ook de PZC besteedde er een leuk artikel aan.

Bezoekers kregen een kijkje in het werk van archeologen en doken mee de turbulente Walcherse bodemgeschiedenis in. Ook gaf Walter Jonkers van provincie Zeeland toelichting over de nieuwste ontwikkelingen rond het recent opgerichte UNESCO Geopark Scheldedelta, waar ook Walcheren deel van uitmaakt.

Wie bijzondere vondsten op zolder had liggen, kon terecht bij materiaalspecialist Jurgen van der Klooster van PAN (Portable Antiquities Netherlands).

Tijdens de Open Dagen konden geïnteresseerden ook een bezoek brengen aan het Oude Brandspuithuis in Serooskerke. Dit fijne museum focust op 3 thema’s: historie (goud), brandweer (rood) en rouw en heeft daarnaast één steeds wisselende expositie. Schattenjagers kunnen hier meer te weten komen of de spectaculaire goudschat die in 1965 in de dorpskern ontdekt werd.