In 2009 heeft ADC ArcheoProjecten op de plaats van de huidige supermarkt aan de Clasinastraat een opgraving uitgevoerd. Een proefsleuvenonderzoek in 2004 maakte duidelijk dat een opgraving nodig was. In de proefsleuven vonden de archeologen van ArcheoMedia namelijk goed bewaarde archeologische resten.

Tijdens de opgraving staken nog veel meer resten de kop op. De locatie ligt namelijk aan de rand van de oudste kern van Arnemuiden, waar dijk en haven elkaar raakten. Tijdens de opgravingen vonden de onderzoekers restanten van deze oude dijk en een houten constructie van de voormalige kade terug. Daarnaast brachten zij verschillende fasen van de voormalige haven in kaart.

In 1572 belegerden de Spanjaarden Arnemuiden en richtten grote verwoestingen aan. Resten van één of meerdere branden die tegen de dijk opliepen en een met puin opgevulde kelder zijn waarschijnlijk getuigen van het beleg en de verwoestingen. Als beloning voor de steun van Arnemuiden kende Willem van Oranje in 1574 stadsrechten toe. Een nieuwe vesting met bastions werd opgetrokken. De deels gedempte haven is toen verder opgevuld . Deze plek verdween achter een nieuwe havenkade en raakte snel bebouwd en bewoond. Resten hiervan bestonden uit kelders, vloeren en funderingen, maar ook bijvoorbeeld tonputten.

In de oude havenvulling zijn twee (fragmenten van) kanonnen gevonden. Eén is een gietijzeren scheepskanon uit eind zestiende, begin zeventiende eeuw. Bijzonder omdat voor dit type meestal smeedijzer werd gebruikt. Het tweede kanon is het achterstuk van een smeedijzeren achterlaadkanon. Het maakte deel uit van een bombarde, een soort belegeringskanon en dateert uit dezelfde periode. De kanonnen zijn geconserveerd met hulp van de gemeente Middelburg, Provincie Zeeland, Novaform, de Historische Vereniging Arnemuiden en de Stichting Oudheidkundig Museum Arnemuiden.

Uit de vulling van de oude haven wisten amateurarcheologen nog een schat aan metalen voorwerpen te bergen, waaronder een grote hoeveelheid pelgrimsinsignes. De amateurarcheologen hebben de handen in elkaar geslagen om in samenwerking met de Walcherse Archeologische Dienst en het Museum Arnemuiden om de prachtige vondsten uit de Clasinastraat in de nabije toekomst te bundelen in een boek. Momenteel loopt in het Museum Arnemuiden ook de tentoonstelling “de dokke”, waar de vondsten te bewonderen zijn. Ook de twee kanonnen zijn hier te bekijken.