Verborgen Buitens,

't Hof Kranensteijn

Projecten

Kranensteijn, gelegen ten zuiden van Oostkapelle, was in de 18e eeuw een prachtige buitenplaats met fraai aangelegde tuinen, een gracht en bomenlanen.De kaart van Visscher-Roman toont aan dat het gebied in 1680 n. Chr. al bebouwd is en er zelfs al sprake is van een hofstede, de Crane Hofste. De kaartenmaker heeft bij de opmaak van zijn kaart slechts enkele grotere buitens aangeduid met een naam. Dit wijst erop dat Kranensteyn in die tijd al geen kleine boerderij meer was, maar een buiten met een zekere status. Dit wordt bevestigd door een mooie prent in de kroniek van Smallegange uit 1696. Kranensteyn wordt hier, een kleine 20 jaar na Visscher-Roman, als prachtig landgoed weergegeven. Een kleine eeuw later, op de kaart van de gebroeders Hattinga (ca. 1750), wordt het buiten meer gedetailleerd opgetekend.

 

Met de teloorgang van de Verenigde Oostindische Compagnie in 1798 en de Westindische Compagnie in 1791 zijn de hoogtijdagen van de Walcherse buitenplaatsen voorbij. Ook Kranensteyn deelt in de malaise en het buiten vervalt in het begin van de 19e eeuw tot een gewoon boerenbedrijf. De gracht bleef aanvankelijk nog goed zichtbaar, zoals te zien is op de kadasterkaart van 1830, maar in de loop van de 19e eeuw raakte met name het westelijke deel (al dan niet intentioneel) opgevuld. Het oostelijke deel van de gracht blijft nog zichtbaar tot aan de Tweede Wereldoorlog. Hierna verdween het, mede door de inundatie van 1944, geleidelijk uit het zicht. De gebouwen werden in de loop van 19e en 20e eeuw deels gesloopt, verbouwd of raakten in een staat van verval. De oorspronkelijke tuinen verdwenen onder gras- en akkerland.

De nieuwe eigenaars van Kranensteijn willen het oude buiten weer zijn oude grandeur teruggeven en stapten mee in het project 'Verborgen Buitens'. Om het hof nog meer van zijn vroegere status terug te geven werd besloten om het 18e/19e-eeuwse grachtensysteem weer uit te graven en in ere te herstellen. De WAD heeft door middel van een grondige studie van oude kaarten en een intensief boorproject in de zomer van 2009 de precieze ligging en verloop van de grachten weer in kaart gebracht.

Midden juli werd het oostelijke deel van de gracht opnieuw uitgegraven onder begeleiding van de Walcherse Archeologische Dienst. en kreeg het Hof Kranensteyn weer een deel van zijn oude glorie terug. De oude wagenschuur werd weer opgebouwd en ook aan de boerderij zelf wordt druk gewerkt. Daarnaast zal de voormalige tuin weer gedeeltelijk teruggebracht worden, alsook de bomenlanen.