Gemeente Vlissingen, Vlissingen

scheepswrakje bij Oranjemolen

Projecten

Ter hoogte van de Oranjemolen spoelen in 2007 resten van een klein scheepswrak bloot. Een voorbijganger merkt deze op en meldde de vondst bij de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland. Samen met de WAD worden de resten nader bekeken. Het blijkt om een klein vaartuig te gaan van maximaal 14m lang en 4,5m breed. Het wrak ligt grotendeels begraven in het zand en kan daarom slechts summier gedocumenteerd worden. Alle zichtbare palen en planken worden ingemeten met GPS en er worden foto's genomen. De jaren daarna duiken de resten nog regelmatig op.

Het is erg moeilijk is om op basis van de beperkte zichtbaarheid een degelijke interpretatie van de gevonden scheepsresten te doen. Op basis van het beperkte materiaal zou volgens deskundigen van de Historische Scheepswerf Meerman, op basis van de grootte en de spanten, met het nodige voorbehoud gedacht kunnen worden aan restanten van een Vlaamse viskotter. Meer specifiek een Oostendse visserssloep uit de tweede helft van de 19e eeuw. Over dit type schepen is niet zoveel bekend. Wel werd in Oostende in 2005 'De Nele ' te water gelaten, gebouwd naar model van deze historische tweemastsloep.

Als we naar de locatie van het gevonden wrak kijken zien we dat op de kaart van Jacob van Deventer, die de Middeleeuwse situatie aangeeft, het wrak net buitendijks zou kunnen hebben gelegen. Op de kaart van Adams uit 1585 is echter te zien dat precies op deze plek de stadsversterking wordt uitgebreid. De kans dat een dan al aanwezig scheepswrak tijdens deze werken nog volledig intact bewaard zou zijn gebleven lijkt vrij gering. Op de vondstlocatie staat in 1585, net als vandaag, een klein strandje aangegeven. Een plek waar een schip zeker zijn laatste rustplek gevonden zou kunnen hebben.

 

Of er in de late 19e eeuw daadwerkelijk een Oostendse viskotter is gestrand bij de Oranjemolen, kan enkel nader onderzoek uitwijzen. Het wrak word echter momenteel niet bedreigd en blijft, afgedekt door zand en zeewater gevrijwaard van ernstig verval. Er wordt daarom  op dit moment geen verdere actie te ondernemen. Wel wordt de toestand van het wrak met gepaste tijd geëvalueerd. Tot op vandaag is de toestand en conditie nog ongewijzigd ten opzichte van 2007.