Gemeente Vlissingen, Vlissingen

Oud DNA onderzoek

Projecten

BENT U EEN OER-VLISSINGER?

 

Hebt u zich ook al eens afgevraagd of uw verre voorouders uit Vlissingen kwamen? Vlissingers konden zich de afgelopen maanden aanmelden voor een DNA-onderzoek naar verwantschap tussen mensen van nu en mensen die vanaf de 15e eeuw in Vlissingen hebben geleefd. Personen die konden aantonen dat de kans groot is dat hun familie al eeuwen lang in Vlissingen woont of woonde konden op 29 september een DNA staal afstaan voor verder onderzoek.

 

Organisatie
De gemeente Vlissingen en de Walcherse Archeologische Dienst hebben naar aanleiding van opgravingen van begraafplaatsen in de binnenstad van Vlissingen een oud-DNA-onderzoek in gang gezet. Het Forensisch Laboratorium voor DNA-Onderzoek (FLDO) van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) voert het onderzoek uit. Het onderzoek loopt in nauwe samenwerking met het Vlissings Archief en met subsidies van de provincie Zeeland.

 

Doelen
Archeologen hebben tijdens de opgravingen aan de Oude Markt en in het Scheldekwartier vele graven van voorbije Vlissingers opgegraven. Het FLDO onderzoekt momenteel van een deel van de skeletten ook het DNA. Het onderzoek is vooral van belang, omdat in 1809 het oude archief van Vlissingen met informatie over de bevolking tot dan toe in vlammen op is gegaan. De doelen van dit onderzoek zijn de volgende:
1. inzicht krijgen in de opbouw van de bevolking van Vlissingen in de Middeleeuwen. Vlissingen was toen een vrij kleine havenplaats, toegelegd op visserij en zeehandel in Europa. Waar komen de Vlissingers vandaan?
2. kijken in hoeverre de samenstelling van de bevolking veranderde, toen de stad in de Gouden Eeuw na de Middeleeuwen handel dreef over alle wereldzeeën. Kaapvaart en een grote rol in de handelscompagnieën, zoals de VOC en de WIC, hadden Vlissingen tot één van de drukste havens van de Republiek der Nederlanden gemaakt.
3. beter beeld krijgen in hoeverre historische gebeurtenissen van invloed zijn geweest op de samenstelling van de bevolking. Stroomt er bijvoorbeeld sinds de Tachtigjarige Oorlog meer Spaans bloed door Vlissingse aderen?
4. bijdragen aan de studie naar de evolutionaire selectie- en migratieprocessen van de moderne mens.
5. opsporen van nakomelingen van Vlissingers die vanaf ca. 1400 in Vlissingen zijn begraven.

 

Wie?
We zochten mannen van binnen, maar ook buiten Vlissingen die op basis van genealogische gegevens kunnen aantonen dat hun (verre) voorouders uit Vlissingen afkomstig zijn. Hierbij ging de voorkeur uit naar meerdere mannen uit verschillende takken van één familie om de betrouwbaarheid van de stambomen te kunnen testen. Hoe verder deze gegevens teruggaan, hoe groter de kans is dat men in aanmerking kwam voor het DNA-onderzoek. Bij voorkeur kan de deelnemer aantonen dat de voorouders tot tenminste in het begin van de 19e eeuw (1809) zijn te traceren. Het gemeentearchief Vlissingen verstrekte hierin advies. In totaal werden 51 aanmeldingen geselecteerd.


Omdat familiestambomen in de regel gebaseerd zijn op verwantschap in de mannelijke lijn, is het erg lastig om het genealogische verleden van vrouwelijke verwantschapslijnen te onderzoeken. Daarom wordt er voor gekozen om voor dit project alleen verwantschap in de mannelijke lijn, via het Y-chromosoom, te onderzoeken en kunnen dus alleen mannen zich aanmelden.

 

Toestemming
De uiteindelijke DNA-analyse zal anoniem en op vrijwillige basis plaatsvinden. Een deelnemer kan zich altijd terugtrekken. Het afgenomen materiaal zal op geen enkele wijze gebruikt worden voor onderzoek naar genetische aandoeningen. Ook zal informatie uit het onderzoek, als daaruit verkeerde ouderschappen blijken, niet worden teruggekoppeld aan de individuele deelnemer.

 

Aanmelding
De aanmeldingstermijn is gesloten. Voor vragen over het onderzoek kan men terecht bij Bernard Meijlink van de Walcherse Archeologische Dienst (bmk@vlissingen.nl /b.meijlink@middelburg.nl /06-52552925).

 

Vervolgtraject
Op 29 september werden de kandidaten uitgenodigd om wat DNA af te staan. Dit gebeurde door het afschrapen van wat wangslijm. Bekijk hier de reportage van de PZC. In februari 2013 hopen we dan de resultaten van het onderzoek bekend te maken.