Gemeente Vlissingen

Vlissingen

Projecten

 • scheepswrakje bij Oranjemolen

  Ter hoogte van de Oranjemolen spoelen in 2007 resten van een klein scheepswrak bloot. Een voorbijganger merkt deze op en meldde de vondst bij de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland. Samen met de WAD worden de resten nader bekeken. Het wrak ligt op... Lees verder >

 • Verhalen uit de Fles

  In januari 2016 prestenteert de gemeente Vlissingen en de Walcherse Archeologische Dienst het publieksboek “Verhalen uit de Fles, 700 jaar Vlissingen. De ontwikkeling van een havenstad door archeologische vondsten verteld” van Bernard Meijlink... Lees verder >

 • Gravestraat

  In de Gravestraat wordt momenteel het hoofdriool vernieuwd. Hierbij worden het centrale deel van de straat tot grote diepte ontgraven. De Gravestraat bevindt zich in een archeologisch erg interessant gebied. De rioleringswerken worden dan ook nauw... Lees verder >

 • Oud DNA onderzoek

  BENT U EEN OER-VLISSINGER?   Hebt u zich ook al eens afgevraagd of uw verre voorouders uit Vlissingen kwamen? Vlissingers konden zich de afgelopen maanden aanmelden voor een DNA-onderzoek naar verwantschap tussen mensen van nu en mensen die vanaf... Lees verder >

 • Dok van Perry

  Momenteel worden de voormalige scheepswerven van de Koninklijke Schelde Groep (KSG) door de gemeente Vlissingen herontwikkeld tot een volwaardig nieuw stadsdeel, het Scheldekwartier. Het deel ten noorden van de Dokhaven werd in het verleden groten... Lees verder >

 • Breewaterstraat

  In het plangebied Breewaterstraat/Slijkstraat worden koop- en huurwoningen, appartementen, zones voor begeleid wonen en verdiepte parkeergelegenheden gepland. Het plangebied bevindt zich in de oudste kern van Vlissingen.   Archiefbronnen situeren... Lees verder >

 • Spuistraat

  Naar aanleiding van de herinrichting van van de Spuistraat voerde ADC ArcheoProjecten, in opdrachtvan de Gemeente Vlissingen, in de periode november 2004 – februari 2005 een grootschalige archeologische opgraving uit. Hierbij werden ondermeer ... Lees verder >

 • Scheldekwartier

  De opgraving Begin 17e eeuw werden de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) en de West-Indische Compagnie (WIC) opgericht en beleefde de Noordelijke Nederlanden hun Gouden Eeuw. Een eeuw van ongekende horizonten, internationale contacten en grot... Lees verder >