Gemeente Vlissingen,

Verhalen uit de Fles

Projecten

In januari 2016 prestenteert de gemeente Vlissingen en de Walcherse Archeologische Dienst het publieksboek “Verhalen uit de Fles, 700 jaar Vlissingen. De ontwikkeling van een havenstad door archeologische vondsten verteld” van Bernard Meijlink, Bram Silkens en Nina Jaspers.

 

Vlissingen, heel vroeger Flessinghe, kreeg in het verleden de bijnaam de ‘Fles’’. De fles siert het wapen van deze stad met haar turbulente geschiedenis. Veel van de verhalen van het oude Vlissingen zijn verdwenen onder de grond. Verschillende archeologische opgravingen brengen deze verhalen weer aan het licht en geven een opvallend beeld van vergeten gebouwen, mensen en hun gewoonten. Hoe zien delen van Vlissingen er in de voorbije eeuwen uit? Hoe leven haar bewoners in de Late Middeleeuwen en in de Gouden eeuw? Dit boek geeft antwoorden op deze vragen.


Met behulp van fraai getekende reconstructies kijken we weer even naar hoeken van Vlissingen, zoals deze er in de Late Middeleeuwen en in de eeuwen erna bijliggen. Heel anders dan de stad zoals we die nu kennen! De sprankelende foto’s van gedekte tafels uit de verschillende eeuwen brengen de mens en hun huishouden van toen dichterbij. Bijzondere vondsten, maar ook de vondsten met een alledaags karakter dragen elke keer een verhaal met zich mee. Ze vertellen over oorlogsvoering en handel, over ambacht of beroep, maar ook over hygiëne en kinderspelletjes. Aansprekend zijn ook de resultaten van het skeletonderzoek. De vele onderzochte Vlissingse graven leren ons hoe oud de Vlissinger in de Late Middeleeuwen wordt, ...en hoe lang.


“Verhalen uit de Fles” vormt een bloemlezing van de meest opvallende verhalen uit de archeologische onderzoeken in Vlissingen.Dit rijk geïllustreerde publieksboek vormt een bloemlezing van de meest opvallende verhalen uit de archeologische onderzoeken in Vlissingen.

Tegelijkertijd stelt Archeodienst ook het indrukwekkende onderzoeksrapport “Van Vissersdorp tot havenstad, 750 jaar stadsvorming aan de Groote Markt te Vlissingen” van Jeroen Oosterbaan en Arthur Griffioen. voor. Het boek geeft een ruime inkijk in de resultaten van het archeologisch onderzoek aan de Breewaterstraat en Slijkstraat.