Gemeente Veere, Oostkapelle

Brouwerijstraat

Projecten

Bij Oostkapelle wil de gemeente Veere aan de Brouwerijstraat 36b in de nabije toekomst woningen aanleggen. Het perceel is gelegen op een brede kreekrug aan de zuidoostelijke rand van het dorp, vlakbij de camping ‘In de Bongerd’.

 

De Walcherse Archeologische Dienst heeft hier in de zomer van 2010 een kleine opgraving uitgevoerd. Hierbij werden sporen gevonden van een middeleeuwse akkerlaag uit de 13e en 14e eeuw. Onder deze laag kwamen in de top van de kreekrug minstens twee cirkelvormige greppels van ca. 5-7m diameter te voorschijn die te interpreteren zijn als hooimijten. De sporen waren maar ondiep bewaard en bevatten aardewerk uit de 12e-13e eeuw. In de nabije omgeving van de hooimijten werden een aantal kuilen gevonden en smalle greppels. Ook werd een reeks kleine paalgaatjes opgetekend die iets jonger leken te zijn en zeer waarschijnlijk tot een hekwerk of een soortgelijke constructie behoord hebben. Al deze sporen zijn toe te schrijven aan agrarische activiteiten aan de rand van Oostkapelle.