Gemeente Veere,

Mauritsbolwerk

Projecten

Bij graafwerkzaamheden in voorbereiding van de aanleg van een nieuwe parkeerplaats aan de Marinahaven te Veere zijn op verschillende plaatsen imposante resten van een oude vestingmuur opgegraven. De resten behoren bij het oude Mauritsbolwerk. Dit bolwerk maakte deel uit van de vestingwerken die in 1580 in het kader van de Tachtigjarige Oorlog zijn aangelegd. Van deze vestingwerken, die getuigen zijn van een belangrijke fase in de geschiedenis van Veere, zijn verder nauwelijks resten bekend. In de Franse tijd, rond 1812 is het bolwerk nog verstevigd. Bij de aanleg van het Kanaal door Walcheren in 1872 zou een groot deel ervan gesloopt zijn.

De vondst komt niet als een verrassing. De gemeente Veere heeft in aanloop van de werken een archeologisch vooronderzoek laten uitvoeren. De Walcherse Archeologische Dienst heeft in samenwerking met Peter Blom van het Zeeuws Archief toen aangetoond dat in de ondergrond resten van dit bolwerk waren te verwachten. De vraag was alleen wat de precieze ligging was en hoeveel ervan bewaard zou zijn na de ingrijpende aanleg van het Kanaal door Walcheren. Het blijkt nu dat delen van het muurwerk van het oude bolwerk beter zijn bewaard dan verwacht. De bovenkant van de muur is in het verleden gesloopt. Ook is de muur op plaatsen diepgaand afgebroken. Maar op verschillende plaatsen is de muur van het bolwerk nog over een lange lengte te volgen. Archeologen van de Walcherse Archeologische Dienst onderzochten de resten en hebben de ligging van het bolwerk in kaart gebracht.

De nieuwe parkeerplaats is intussen gerealiseerd. Hierbij zijn de resten van het bolwerk ondergronds bewaard gebleven. In één zone werd de muur weer bovengronds gevisualiseerd. Zo krijgen geinteresseerden weer een mooi kijkvenstertje op dit bijzonder stukje Veerse geschiedenis.