Gemeente Veere,

De Golfslag

Projecten

Op de locatie van het voetbalveldje bij de Golfslag te Domburg werden de nieuwe schoolgebouwen van Archipelschool De Golfslag gebouwd. De WAD voerde hier in de zomer van 2010 een opgraving uit die op grote belangstelling van het publiek kon rekenen. Het vooronderzoek, uitgevoerd door de WAD en SOB Research, had al aangetoond dat het hier om een interessante locatie ging: Net ten zuiden van de ringwalburg en op de rand van de hoger gelegen kreekrug.

 

 

Tijdens de opgraving werden de resten van een boerderij en erf uit de 11e eeuw n.Chr. teruggevonden. De plattegrond is nagenoeg compleet en meet om en bij 10m bij 6m. Rond de boerderij werden verschillende grachten en kuilen gevonden die echter niet allen tot dezelfde periode behoren. het lijkt er dus op dat de locatie gedurende meerdere eeuwen in gebruik was. De ene keer als landbouwgrond, erf en woonplaats.

 

Opvallend is de vondst van een groot aantal Middeleeuwse benen fragmenten van glissen, een soort primitieve schaatsen. Misschien bevond zich hier wel, aan de rand van het dorp bij de laaggelegen poelgronden een mooi schaatsplekje?

 

De WAD is momenteel druk bezig met het bekijken van alle vondsten en het ontrafelen van de sporen. De resultaten zullen gepubliceerd worden in een Walchers Archeologisch rapport en ook hier op de website te lezen zijn.

 

Naar aanleiding van de inhuldiging van het nieuwe schoolgebouw werd de WAD uitgenodigd om een korte workshop rond archeologie te geven voor groep 5 en 6.