Gemeente Middelburg

Arnemuiden

Projecten

  • Hazenburg II

    Aan de Derringmoerweg te Arnemuiden plant de gemeente Middelburg de verdere ontwikkeling van de wijk Hazenburg. Op het terrein heeft in de periode 2007-2013 al grondig vooronderzoek plaatsgevonden in de vorm van archeologische boringen, veldkarter... Lees verder >

  • Veldbrandoven Derringmoerweg

    Tijdens het saneren en bouwrijp maken van enkele percelen aan de Derringmoerweg werden resten gevonden van twee veldbrandovens.  De ovens gebruikte men voor het lokaal vervaardigen van baksteen. Ze bestaan uit enkele geulen van ca. 60cm bree... Lees verder >

  • Clasinastraat

    Aan de Clasinastraat te Arnemuiden heeft de gemeente Middelburg in de loop van 2009 een winkelcentrum en appartementen ontwikkeld. Op de locatie werd in 2004 door ArcheoMedia bv een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.  Tijdens dit onderzoek werden ... Lees verder >