Gemeente Middelburg,

Walplein

Projecten

Momenteel wordt in opdracht van gemeente Middelburg het Walplein, in het centrum van de stad, heraangelegd. Het plein achter de HEMA is al jaren een wat verwaarloosde parkeerplaats, maar daar komt nu verandering in. Voor de werken zal de bodem slechts lokaal verstoord worden. Gezien de centrale ligging van het plein en mogelijke aanwezige archeologische resten voert de WAD hier de komende weken een archeologische begeleiding uit.

Het Walplein bevindt zich midden in de historische kern van Middelburg. Het plein kwam tot stand bij de heropbouw na de Tweede Wereldoorlog, waarbij de hele binnenstad verregaand werd hertekend. Historisch kaartmateriaal laat zien dat het gebied waar nu het Walplein ligt in het verleden gewoon een dichtbebouwde stadszone was. De oudst beschikbare kaart is deze van Jacob van Deventer (ca. 1550). De zone van het Walplein is in die tijd ook al bebouwd en we kunnen veronderstellen dat dit ook in de Middeleeuwen het geval moet zijn geweest. Op de latere kaarten, tot aan de bombardementen in 1940, blijft het hele gebied steeds dicht bebouwd.

 

Ook in de Vroege Middeleeuwen kunnen ter hoogte van het Walplein archeologische resten worden aangetroffen. Het gaat om resten van de Karolingische ringwalburg. Het Walplein bevindt zich naar alle waarschijnlijkheid ter hoogte van de voormalige gracht van de burg.

 

Tijdens het graven van een sleuf voor kabels en leidingen werd vastgesteld dat de Nieuwe Tijd bebouwing tijdens de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog nagenoeg volledig verdwenen is. De bodem is tot meer dan een meter uitgegraven en de funderingen zijn zorgvuldig weggehaald. Vermoedelijk was de nood aan baksteen en bouwelementen op dat moment erg groot. Ter hoogte van de Stroopoortgang werden wel nog resten van een keldertje gevonden en een kleine beerput.