Gemeente Middelburg,

Veldbrandoven Derringmoerweg

Projecten

Tijdens het saneren en bouwrijp maken van enkele percelen aan de Derringmoerweg werden resten gevonden van twee veldbrandovens.  De ovens gebruikte men voor het lokaal vervaardigen van baksteen. Ze bestaan uit enkele geulen van ca. 60cm breed met daartussen iets hogere bankjes van ca. 80cm breed waarop de ongebakken bakstenen gelegd werden. In de geulen stookte men vervolgens hout waardoor de bakstenen gebakken konden worden. Op twee van deze bankjes vond de WAD nog een gedeelte van de onderste bakstenen laag terug. Mogelijk zijn deze blijven liggen omdat ze door oververhitting onbruikbaar waren geworden. Zo is te zien dat de buitenste bakstenen zodanig werden blootgesteld aan grote hitte waardoor er een groene verglazing optrad (door het aanwezige zout in de klei). 

 

Op basis van de resterende stenen kan een ruwe inschatting van het aantal stenen per laag gemaakt worden. Dat zijn 15 stenen in de lengte en vijf in de breedte, in totaal 75 stenen per laag. De hier gedocumenteerde oven beschikte over drie banken wat neerkomt op 225 bakstenen per laag die tegelijk konden worden gebakken. Het is niet bekend hoeveel lagen er op één bank konden worden opgestapeld.

  

Het zijn duidelijk tijdelijke constructies, opgericht voor een specifieke bouw in de nabije omgeving. De vondst van meerdere ovens in elkaars nabijheid kan wijzen op beperkte, tijdelijke industrie waarbij een groot aantal bakstenen op korte tijd moest geproduceerd worden. Een langgerekte kuil die aan de rand van het plangebied gevonden is, zou mogelijk als kleiwinningszone geinterpreteerd kunnen worden. In de kuil werd een grote hoeveelheid baksteenfragmeneten en verbrande klei teruggevonden, mogelijk misbaksels en afval uit de ovens. De datering is nog onbekend maar een mogelijkheid zou de wederopbouw van Arnemuiden kunnen zijn na bv de verwoestingen aangericht door de Spanjaarden rond 1574 of overstromingen van de Arne midden 15e eeuw.