Gemeente Middelburg,

Koningstraat

Projecten

Al jaren stonden aan de rand van ‘de bouwput’ een rijtje huisjes te verkrotten, beschadigd door de werkzaamheden ter voorbereiding van wat ooit het nieuwe theater moest worden. Net voor de bouwvakantie zijn de huisjes dan toch gesloopt om in de nabije toekomst plaats te maken voor nieuwbouw. Begin oktober konden archeologen van het bedrijf Artefact! en de Walcherse Archeologische Dienst een kijkje nemen bij het ontgraven van de bouwkuil. Hoewel delen van het terrein in het verleden al ten prooi waren gevallen aan schatgraverij, werden toch nog enkele mooie resultaten geboekt.

 

Zo vonden de archeologen de resten van enkele woonhuizen daterend tussen de 15e en 18/19e eeuw. Eén van de huizen vertoonde zelfs sporen van mogelijke houtskeletbouw. Tussen twee van de gedocumenteerde woningen bevond zich een smal steegje van waaruit een trap vertrok naar een overwelfde kelderruimte. Deze ruimte is in een latere fase hergebruikt als beerkelder, waarbij de keldertrap een nieuwe functie als stortkoker heeft gekregen. Op verschillende plaatsen werden andere beerputjes en –bakjes gevonden, waarvan ongeveer de helft nog over zijn oorspronkelijke inhoud beschikte. Dit leverde mooie vondstcontexten op uit overwegend de 17e eeuw, maar ook ouder.