Gekrompen Dorpen, Werendijke

Werendijke

Projecten

De kerk van Werendijke wordt voor het eerst vermeld in 1235. In 1249 blijkt in het dorp bovendien een vrouwenklooster te staan, Porta Coeli of Hemelpoort geheten. Erg lang heeft deze instelling waarschijnlijk niet bestaan. Het kerkgebouw zal in de onrustige beginjaren van de Tachtigjarige Oorlog zijn verwoest en nadien niet meer opgebouwd. Een aanwijzing daarvoor levert het feit dat het kerkhof al vanaf 1585 in gebruik was als bouwland. Ook lag er in de buurt een ‘vliedberg’, in 1834 nog ongeveer drie meter hoog, maar in 1888 geheel afgegraven. Zowel op zeventiende- als op achttiende-eeuwse kaarten lijkt Werendijke niet meer dan één of twee boerderijen te omvatten.

Vandaag is dat niet veel anders en bestaat het gehucht uit een boerderij ten noorden en één ten zuiden van de doorgaande weg. Zeker het woonhuis van de zuidelijke boerderij, het rijksmonument ‘Groot Werendyke’, ligt beduidend hoger. De boerderij zou gebouwd zijn op de plaats van het hiervoor genoemde klooster. Ten westen van deze boerderij is mogelijk het vroegere kerkhof van Werendijke te lokaliseren. Daar kwam tot aan de naoorlogse herverkaveling de veldnaam ‘’t Kerk’of’ voor. De actuele hoogtekaart toont daar een duidelijke en ook duidelijk begrensde verhoging (© SLZ).

In het kader van het project Gekrompen Dorpen wordt momenteel een geofysisch onderzoek uitgevoerd naar de voormalige kerk en kerkhof van Werendijke. Dit gebeurt door de Onderzoeksgroep Ruimtelijke Bodeminventarisatietechnieken (ORBit) van de Universiteit Gent. Hierbij wordt met een quad en een EMI-sensor in een systhematisch grid over de velden gereden en metingen verricht. De sensor meet daarbij twee zaken: de elektrische geleidbaarheid en de magnetische gevoeligheid van de ondergrond. Sporen van oude resten in de bodem, zoals muren, greppels, etc... hebben een andere geleidbaarheid dan de natuurlijke bodem en zullen ook een ander signaal doorsturen. Op deze manier kan de ondergrond tot een diepte van circa twee meter gedetailleerd in kaart worden gebracht zonder de bodem daadwerkelijk te verstoren. De metingen werden onlangs uitgevoerd en er wordt met spanning naar de resultaten uitgekeken.