Archeo Workshops, Middelbare school

Een kijkje op de opgraving

Projecten

In september 2014 voerde de Walcherse Archeologische Dienst een archeologische opgraving uit aan de Derringmoerweg te Arnemuiden . De gemeente Middelburg plant hier de uitbreiding van de bestaande wijk Hazenburg. In het veld werden talrijke sporen van Middeleeuwse bewoning gevonden. Op vraag van leraar geschiedenis dhr. Guiljam van het Calvijncollege gaf de WAD enkele klassen een woordje uitleg over de werkzaamheden van archeologen tijdens een opgraving. Ook kregen de leerlingen de kans om onder begeleiding van een archeoloog vondstmateriaal te zoeken in enkele Middeleeuwse sporen.