Archeo Workshops, Basisschool

Archeologie op de basisschool

Projecten

De WAD probeert bij grote opgravingen op Walcheren steeds rondleidingen voor het publiek te geven en ook schoolklassen kunnen op aanvraag een bezoek brengen aan een opgraving in hun buurt. Daarnaast bleek uit verschillende aanvragen van scholen dat er ook veel interesse was in het werk van de archeoloog en de archeologische dienst zelf. Hiervoor werd een workshop uitgewerkt die intussen in een aantal scholen werd gehouden. Deze workshops zijn met name toegespitst op de basisschool, klas 3, 4 en 5.

Een eerste workshop gaf de WAD in de nieuwe schoolgebouwen van Archipelschool De Golfslag in Domburg. Dit naar aanleiding van de archeologische opgraving die voorafging aan de bouw van de school. In Archipelschool De Sprong in Koudekerke richtte de Dienst onlangs een tweede workshop in die enthousiast onthaald werd. Jammergenoeg bleef het bij 'binnenwerk', want het geplande bezoek aan de nabijgelegen vliedberg aan de Meinersweg viel letterlijk in het water. Ook in basisschool De Wissel werd onlangs een leuke workshop gehouden en brachten de leerlingen een bezoekje aan de uitwerkingsruimte van de WAD.