Projecten

Vanaf de Steentijd tot heden hebben mensen hun sporen nagelaten op de Walcherse bodem. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er bij wijze van spreken overal waar een schep de grond ingaat resten van dit rijke verleden opduiken.

 

Archeologen documenteren deze gegevens en kunnen zo een aanvulling bieden op historische bronnen of een licht werpen op periodes waarvoor helemaal geen geschreven bronnen beschikbaar zijn. Op Walcheren worden jaarlijks een heel aantal archeologische onderzoeken uitgevoerd. Dit kan gaan van eenvoudig booronderzoek of een begeleiding tot proefsleuven en opgravingen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de WAD zelf of door archeologische bedrijven.

 

Loopt u elke dag langs een opgraving of heeft u wat gelezen of gehoord in de media, check dan even de pagina 'Projecten'. Hier wordt een overzicht gegeven van de meest in het oog springende onderzoeken op Walcherse bodem. Ook vindt u hier informatie over tentoonstellingen, lezingen, boekvoorstellingen of speciale evenementen met betrekking tot het archeologisch erfgoed van de drie Walcherse gemeenten.