Bernard Meijlink beëindigde zijn studie klassieke archeologie aan de Universiteit van Amsterdam in1990. In 1991 vond hij werk in de archeologie in Duitsland, dat al in de geest van het Verdrag van Malta (1992) handelde. In 1996 keerde hij terug naar de Nederlandse archeologie. Tot 2006 werkte hij bij een commercieel onderzoeksbureau. Vanaf het midden van dat jaar is hij de beleidsarcheoloog van de Walcherse Archeologische Dienst. Voornaamste taken van hem zijn: formulering en implementatie van archeologiebeleid, advisering hierin, voorbereiding, aanbesteding en directievoering van grotere onderzoeken, evenals de inhoudelijke toetsing.


Bram Silkens voltooide in 2000 de opleiding Archeologie aan de Universiteit Gent en volgde in 2001 een bijkomende opleiding GIS aan de Universiteit Leiden. Net als vele Vlaamse collega's werkte hij daarna in de Nederlandse commerciële archeologie, op verschillende projecten in het hele land.  In 2007 ging hij als veldarcheoloog aan de slag bij de net opgerichte Walcherse Archeologische Dienst. Tot zijn takenpakket behoort ondermeer het coördineren en uitvoeren archeologisch veldwerk, uitwerking en rapportage, advisering en publiekswerking.