In 2016 en 2017 is een deel van de riolering in de binnenstad van Middelburg in opdracht van de gemeente vernieuwd. Onder de stad bevindt zich nog een uitgebreid netwerk van overwelfde rioolgangen en ruimtes die soms manshoog zijn. Gespecialiseerde teams van Van de Velde rioleringsbeheer en vandervalk+degroot brachten met behulp van een rijdende camera de gangen in kaart. De Walcherse archeologen lieten niet na om met hen mee af te dalen in deze verdoken wereld.

Een groot deel van het gemetselde stelsel is nog intact en zelfs nog in gebruik. Op centrale hoofdriolen, groot genoeg om doorheen te lopen, komen kleinere afvoerkanaaltjes uit. Grote overwelfde tussenruimtes doen dienst als koppelingszones. Op regelmatige afstanden voeren smalle kokers je terug naar de bovenwereld, zo’n drie meter hoger. Geen wonder dat er nog steeds zoveel verhalen circuleren over mysterieuze onderaardse gangen die belangrijke plekken met elkaar verbinden.

Eeuwenlang zijn de riolen gebruikt als afvaldump. Naast veel gebroken servies, slachtafval, flessen en bouwmateriaal troffen de archeologen ook kanonballen en fraai tegelwerk aan. Twee bijzondere natuurstenen pilaren, gebruikt als draagbalken voor een putdeksel aan de Kuiperspoort, vertonen opvallend sterke gelijkenissen met beelden die ooit op het vlakbij gelegen huis ‘In den Steenrotse’ aan de Dwarskaai hebben gestaan. Dit prachtige renaissance monument ging teloor bij het bombardement van 1940. Vonden enkele brokstukken hierna een minder glorieuze bestemming in een rioolput?

Het stelsel is bij de werken intact gebleven. Waar nodig zijn stabiliseringswerken uitgevoerd en overal zijn nieuwe rioolbuizen door de oude gangen getrokken die het afvalwater van de stad op een meer bestendige manier kunnen vervoeren.