Bernard Meijlink

Bernard Meijlink beëindigde zijn studie klassieke archeologie aan de Universiteit van Amsterdam in 1990. Na vijf jaar gewerkt te hebben als archeoloog in Duitsland keerde hij in 1996 terug naar Nederland. Hier ging hij aan de slag bij een commercieel onderzoeksbureau. Vanaf midden 2006 is hij de beleidsarcheoloog van de Walcherse Archeologische Dienst. Voornaamste taken zijn: formulering en implementatie van archeologiebeleid, advisering hierin, voorbereiding, aanbesteding en directievoering van grotere onderzoeken, evenals de inhoudelijke toetsing.

Bram Silkens

Bram Silkens voltooide in 2000/2001 de opleiding Archeologie aan de Universiteit Gent met aanvullend jaar aan de Universiteit Leiden. Net als vele Vlaamse collega’s werkte hij daarna in de Nederlandse commerciële archeologie, op verschillende projecten in het hele land.  In 2007 ging hij als veldarcheoloog aan de slag bij de net opgerichte Walcherse Archeologische Dienst. Tot zijn voornaamste takenpakket behoort het coördineren en uitvoeren archeologisch veldwerk, uitwerking en rapportage, advisering en publiekswerking.