Gemeente Middelburg,

Clasinastraat

Projecten

Aan de Clasinastraat te Arnemuiden heeft de gemeente Middelburg in de loop van 2009 een winkelcentrum en appartementen ontwikkeld. Op de locatie werd in 2004 door ArcheoMedia bv een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.  Tijdens dit onderzoek werden resten van de oude haven van Arnemuiden gevonden en funderingen van zestiende-eeuwse koopmanshuizen, gebouwd op een deel van een dijklichaam. Onder de vloer van één van deze huizen werd ook een scheepskanon aangetroffen.

 

Najaar 2008 en begin 2009 is naar aanleiding van deze vondsten een opgraving uitgevoerd door ADC ArcheoProjecten in samenwerking met de WAD. De opgravingen overtroffen de verwachtingen en de uitwerking loopt stilaan op zijn eind. De locatie ligt aan de rand van de oudste kern van Arnemuiden, waar dijk en haven elkaar raakten. Tijdens de opgravingen werden restanten van deze oude dijk en een houten constructie van de voormalige kade teruggevonden. Daarnaast konden nog verschillende resten van de voormalige haveninfrastructuur in kaart worden gebracht.

In 1572 belegerden de Spanjaarden Arnemuiden en richtten grote verwoestingen aan. Resten van één of meerdere branden - in verband met dit beleg? - die tegen de dijk opliepen zijn tijdens het archeologische onderzoek opgetekend. De oude havenkom was vermoedelijk toen al deels verzand en op verschillende plaatsen opgevuld. Aangetroffen tonputten tonen dat de vrijgekomen ruimte al snel in gebruik is genomen. Als beloning voor de steun van Arnemuiden kende Willem van Oranje in 1574 stadsrechten toe. Een nieuwe vesting met bastions werd opgetrokken, zoals is te zien op een kaart van Giucciardini die de situatie eind zestiende eeuw weergeeft. De reeds gedempte haven is toen vermoedelijk verder opgevuld en bebouwd. Een aantal van deze panden met goed bewaarde vloeren en kelders is gedocumenteerd.

In de oude havenvulling zijn twee (fragmenten van) kanonnen gevonden. Eén is zoals gezegd in 2004 aangetroffen: een gietijzeren scheepskanon uit eind zestiende, begin zeventiende eeuw. Bijzonder omdat voor dit type meestal smeedijzer werd gebruikt. Het tweede kanon is het achterstuk van een smeedijzeren achterlaadkanon. Het maakte deel uit van een bombarde, een soort belegeringskanon en dateert uit dezelfde periode. De kanonnen zijn geconserveerd met hulp van de gemeente Middelburg, Provincie Zeeland, Novaform, de Historische Vereniging Arnemuiden en de Stichting Oudheidkundig Museum Arnemuiden.

 

Uit de vulling van de oude haven wisten amateurarcheologen nog een schat aan metalen voorwerpen te bergen, waaronder een grote hoeveelheid pelgrimsinsignes. De amateurarcheologen hebben de handen in elkaar geslagen om in samenwerking met de Walcherse Archeologische Dienst en het Museum Arnemuiden om de prachtige vondsten uit de Clasinastraat in de nabije toekomst te bundelen in een boek. Momenteel loopt in het Museum Arnemuiden ook de tentoonstelling “de dokke”, waar de vondsten te bewonderen zijn. Ook de twee kanonnen zijn hier te bekijken.