Projecten

Gekrompen Dorpen

Projecten

Verspreid over Walcheren liggen verschillende gehuchten. Vaak klein en onopvallend. Vroeger waren ze echter groter en in het bezit van een kerk. We noemen ze: 'Gekrompen dorpen'.

 

Tijdens de Beeldenstorm en de Tachtigjarige Oorlog werden in veel plaatsen de kerkgebouwen verwoest. Vaak bleef er niet veel dan een ruïne over. Door geldgebrek bij de dorpelingen en de overheid, konden niet alle kerken weer worden hersteld. Met als gevolg dat de (meeste) bewoners vetrokken naar dorpen mét een kerk. Met het verlies ervan verloren dorpen hun hart, want de kerk vormde vaak het centrum. Van de kerkruïnes bleef vaak niet veel meer over. De stenen werden hergebruikt. Pas in de negentiende eeuw verdwenen de meeste vervallen kerken. De kerktorens die waren toegewezen aan de gemeenten, bleven het langst overeind. De kerkhoven bleven vaak als allerlaatste overblijfselen achter. De meeste zijn in de negentiende eeuw buiten gebruik gesteld.

 

Gekrompen dorpen maken deel uit van het landschap. Ze zijn toegankelijk en zichtbaar voor iedereen. Bij veel mensen, zelfs bij de eigen bewoners, is niet veel over de ontstaanswijze bekend. Van de gekrompen dorpen is veel verdwenen. Toch liggen er nog een heleboel kansen om ze weer beleefbaar te maken. In archeologisch, cultuurhistorisch en landschappelijk opzicht zijn de dorpen van groot belang (© SLZ).

 

Stichting Landschapsbeheer Zeeland startte begin 2012, in samenwerking met ondermeer de Walcherse Archeologische Dienst, een project rond deze 'Gekrompen Dorpen'. Tot mei 2013 wordt op verschillende plekken onderzoek verricht naar deze dorpen en worden elementen weer teruggebracht. Informatie over het project kan u hieronder vinden of via de website van Stichting Landschapsbeheer Zeeland.

Werendijke 1 project

  • Werendijke

    De kerk van Werendijke wordt voor het eerst vermeld in 1235. I... Lees verder >